Fri Jun 23 13:37:10 CEST 2017
Dne 23. 6. 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zahraniční pracovní cesty na rok 2018. Termín uzávěrky je 22. 9. 2017. Pokyny Formulář žádosti Přehled partnerských organizací
Wed Jun 21 16:43:01 CEST 2017
Dne 21. 6. 2017 byly Akademickou radou AV ČR schváleny výsledky 2. kola výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty na rok 2017. Výsledky naleznete zde.
Mon Jun 12 10:59:37 CEST 2017
V návaznosti na předběžnou informaci z letošního března vyhlašují AV ČR a Weizmannův institut věd v Izraeli (WIS) výzvu na podávání žádostí o stipendium na tříleté postdoktorské pobyty na WIS. Výzva bude otevřena do 22. srpna 2017. ...
Mon May 22 13:03:46 CEST 2017
INDIE - Indická republika nabízí vzdělávací kurzy v různých indických institutích v rámci svého programu ITEC
Tue May 02 15:53:13 CEST 2017
Dne 2. 5. 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na projekty v rámci aktivity EIG CONCERT Japan. Návrhy projektů lze podávat do 14. 7. 2017. ...
Tue May 02 10:27:00 CEST 2017
AV ČR vyhlašuje na základě uzavřených bilaterálních smluv o vědecké spolupráci výzvy k podávání návrhů mobilitních projektů a projektů Mobility Plus od roku 2018 s těmito zahraničními partnerskými organizacemi: Projekty Mobility Plus Japan ...
Wed Apr 05 10:30:03 CEST 2017
Již třetí ročník mezinárodní soutěže Falling Walls Lab 2017, na kterou se mohou přihlásit studenti, mladí vědci, zaměstnanci i podnikatelé, se bude konat dne 15. 6. 2017 v budově Goethe-Institutu v Praze. ...
Wed Mar 29 10:21:00 CEST 2017
DAAD vypisuje nově i jarní termín uzávěrky pro podávání žádostí o individuální stipendia. Uzávěrka 1. května 2017 se týká stipendijních programů: Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce – krátká stipendia v délce 1- 6 měsíců; Výzkumné ...
Wed Mar 01 23:39:00 CET 2017
Francouzská ambasáda vyhlásila výzvu k podávání přihlášek do Vědeckých cen 2017 v těchto oborech: - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy - Cena Alberta Schweitzera za medicínu - Cena Jean-Marie Lehna za chemii - Cena Sanofi za farmacii ! ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR