Wed Apr 05 10:30:03 CEST 2017
Již třetí ročník mezinárodní soutěže Falling Walls Lab 2017, na kterou se mohou přihlásit studenti, mladí vědci, zaměstnanci i podnikatelé, se bude konat dne 15. 6. 2017 v budově Goethe-Institutu v Praze. ...
Fri Mar 31 10:27:00 CEST 2017
AV ČR vyhlašuje na základě uzavřených bilaterálních smluv o vědecké spolupráci výzvy k podávání návrhů mobilitních projektů a projektů Mobility Plus od roku 2018 s těmito zahraničními partnerskými organizacemi: Mobilitní projekty Chinese Academy ...
Wed Mar 29 10:21:00 CEST 2017
DAAD vypisuje nově i jarní termín uzávěrky pro podávání žádostí o individuální stipendia. Uzávěrka 1. května 2017 se týká stipendijních programů: Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce – krátká stipendia v délce 1- 6 měsíců; Výzkumné ...
Wed Mar 01 23:39:00 CET 2017
Francouzská ambasáda vyhlásila výzvu k podávání přihlášek do Vědeckých cen 2017 v těchto oborech: - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy - Cena Alberta Schweitzera za medicínu - Cena Jean-Marie Lehna za chemii - Cena Sanofi za farmacii ! ...
Wed Mar 01 20:39:00 CET 2017
2. kolo výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v r. 2017 v rámci bilaterálních smluv o vědecké spolupráci mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi
Fri Feb 17 23:39:00 CET 2017
Mobilitní projekty Ukončená výběrová řízení BAS (Bulharsko), PAN (Polsko) - výsledky byly schváleny Akademickou radou AV ČR dne 29. 11. 2016 DAAD (Německo), FWO (Belgie), NAS (Ukrajina) – výsledky byly schváleny Akademickou radou AV ČR dne 10. 1. ...
Fri Jan 06 23:39:00 CET 2017
FRANCIE - Výzva k podávání přihlášek na stipendia francouzské vlády na dvojitý doktorát a na výzkumnou stáž
Fri Dec 02 20:39:00 CET 2016
Dne 2. 12. 2016 byly zveřejněny výsledky výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty na rok 2017. Pokyny Formulář žádosti - Upozornění! Dne 3. 3. byla nahrána aktualizovaná verze formuláře (technická úprava). ...
Tue Nov 08 20:39:00 CET 2016
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY 2017). ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR