Wed Oct 18 15:10:35 CEST 2017
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY 2018). ...
Thu Aug 31 15:27:47 CEST 2017
V rámci projektu TOP 5-100 vyhlásila Univerzita National University of Science and Technology MISiS výběrové řízení na pozici postdoka pro program Leading Laboratories and Infrastructure Projects. Více informací naleznete na tomto odkazu, příp. ...
Tue Aug 29 14:51:19 CEST 2017
Od 1.9.2017 je možné podávat přihlášky do programu RISE Worldwide a získat na praktikum vysoce kvalifikovaného studenta z některé z německých univerzit. Náklady spojené s programem hradí DAAD. ...
Wed Aug 23 09:28:13 CEST 2017
Dne 23. srpna 2017 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci na podporu výzkumně vzdělávací aktivity pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí (VVAM). VVAM musí být realizovány během roku 2018. Výzva bude otevřena do pondělí 2. ...
Tue Jul 11 16:08:33 CEST 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. ...
Thu Jun 29 09:25:55 CEST 2017
Evropská komise ve spolupráci s National Science Foudation umožňuje zapojení začínajících vědeckých pracovníků a inženýrů z USA do probíhajících projektů financovaných Evropskou výzkumnou radou. Více informací o programu naleznete zde.
Fri Jun 23 13:37:10 CEST 2017
Dne 23. 6. 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zahraniční pracovní cesty na rok 2018. Termín uzávěrky je 22. 9. 2017. Pokyny Přehled partnerských organizací
Wed Jun 21 16:43:01 CEST 2017
Dne 21. 6. 2017 byly Akademickou radou AV ČR schváleny výsledky 2. kola výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty na rok 2017. Výsledky naleznete zde.
Mon Jun 12 10:59:37 CEST 2017
V návaznosti na předběžnou informaci z letošního března vyhlašují AV ČR a Weizmannův institut věd v Izraeli (WIS) výzvu na podávání žádostí o stipendium na tříleté postdoktorské pobyty na WIS. Výzva bude otevřena do 22. srpna 2017. ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR