Mon May 22 13:03:46 CEST 2017
INDIE - Indická republika nabízí vzdělávací kurzy v různých indických institutích v rámci svého programu ITEC
Tue May 02 15:53:13 CEST 2017
Dne 2. 5. 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na projekty v rámci aktivity EIG CONCERT Japan. Návrhy projektů lze podávat do 14. 7. 2017. ...
Tue May 02 10:27:00 CEST 2017
Nově přidána výzva s JSPS, vyhlášená 2. 5. 2017.
Wed Apr 05 10:30:03 CEST 2017
Již třetí ročník mezinárodní soutěže Falling Walls Lab 2017, na kterou se mohou přihlásit studenti, mladí vědci, zaměstnanci i podnikatelé, se bude konat dne 15. 6. 2017 v budově Goethe-Institutu v Praze. ...
Wed Mar 29 10:21:00 CEST 2017
DAAD vypisuje nově i jarní termín uzávěrky pro podávání žádostí o individuální stipendia. Uzávěrka 1. května 2017 se týká stipendijních programů: Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce – krátká stipendia v délce 1- 6 měsíců; Výzkumné ...
Wed Mar 01 23:39:00 CET 2017
Francouzská ambasáda vyhlásila výzvu k podávání přihlášek do Vědeckých cen 2017 v těchto oborech: - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy - Cena Alberta Schweitzera za medicínu - Cena Jean-Marie Lehna za chemii - Cena Sanofi za farmacii ! ...
Wed Mar 01 20:39:00 CET 2017
2. kolo výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v r. 2017 v rámci bilaterálních smluv o vědecké spolupráci mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi
Fri Feb 17 23:39:00 CET 2017
Mobilitní projekty Ukončená výběrová řízení BAS (Bulharsko), PAN (Polsko) - výsledky byly schváleny Akademickou radou AV ČR dne 29. 11. 2016 DAAD (Německo), FWO (Belgie), NAS (Ukrajina) – výsledky byly schváleny Akademickou radou AV ČR dne 10. 1. ...
Fri Jan 06 23:39:00 CET 2017
FRANCIE - Výzva k podávání přihlášek na stipendia francouzské vlády na dvojitý doktorát a na výzkumnou stáž

Česká věda - magazín Akademie věd ČR