Akademie V4

Hlavním posláním Akademií věd zemí Visegrádské čtyřky,  tj. České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, je především posilování vzájemné spolupráce a zvyšování participace akademií věd zemí V4 v rámci Evropského výzkumného prostoru. Na pravidelných setkáních svých vrcholných představitelů diskutují tvorbu národních i evropských vědních politik a postavení vědy a výzkumu ve svých zemích.  


Webové stránky The Visegrad Group of Academies