Pro akademickou sféru

Pro akademickou sféru

Na jedné straně jednodušší přístup k publikování, na straně druhé finanční zisk časopisů a vydavatelství, která zprostředkovávají fiktivní recenzní řízení a „vědecké“ práce za úplatu otiskují. ...
Ve čtvrtek 29. listopadu se v prostorách Akademie věd ČR uskutečnil mezinárodní workshop na téma Distribuované zdroje a úložiště energie, který se zabýval aktuálním stavem a budoucími možnostmi získávání a ukládání energie.
Dne 1. prosince 2016 se oficiálně otevřel 11. ročník stipendijního projektu L´Oréal Pro ženy ve vědě. Společnost L´Oréal jej uskutečňuje ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR. ...
Prof. Eva Zažímalová je jedinou kandidátkou na funkci předsedy Akademie věd České republiky (AV ČR). Možnost podávat návrhy vypršela pracovištím AV ČR v pátek 14. října a návrh na jiného kandidáta nebyl podán. Předsedovi naší největší vědecké instituce prof. ...
Biolog prof. Hendrik Küpper z Biologického centra Akademie věd ČR zahajuje výzkum, který se zaměří na v současnosti vysoce aktuální výzkumné téma týkající se těžkých kovů v rostlinách, živých organismech a životním prostředí.
V prostorách Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu České republiky, předal 30. listopadu náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ceny udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2016.
Novou předsedkyní Grantové agentury ČR (GA ČR) se od 10. prosince 2016 stane dr. Alice Valkárová z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Ve funkci nahrazuje dosavadního předsedu prof. Ivana Netuku, který GA ČR vedl od roku 2014. Do předsednictva byli dále jmenováni prof. ...
Celkem 120 000–150 000 hesel a komplexní popis lexikálních jednotek současného českého jazyka: takové jsou základní obrysy Akademického slovníku současné češtiny (ASSČ), který se v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ) připravuje od roku 2012.
Archiv aktualit