Pro akademickou sféru

Pro akademickou sféru

Trojice významných vědců převzala ve středu 22. února z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše čestná oborová ocenění. Medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách získal prof. Boris Vyskot za výzkum v oblasti genetiky rostlin. ...
Pozorování proudových polí zviditelněných v průhledném proudícím médiu různými metodami otevírá překrásný a zvláštní svět dynamiky plynů. Svět zaplněný rázovými vlnami, vírovými řadami, smykovými vrstvami, nespojitostmi… Tomuto kouzlu podlehly minulé i současné generace výzkumníků a stejně je ...
Olomoučtí vědci chtějí šlechtitelům pomoci s nesnadným úkolem – získávat nové odrůdy zemědělských plodin lépe snášející sucho a klimatické změny, které zároveň dokážou odolat chorobám či škůdcům a budou mít lepší vlastnosti. ...
Co nejvíce ohrožuje naše zdraví? Jaké jsou nejnovější poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na populaci v exponovaných oblastech České republiky? ...
Prozkoumat dějiny a současnost Číny, konkrétně Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang, je dlouhodobým cílem dr. Ondřeje Klimeše z Orientálního ústavu AV ČR. Jeho projekt, vyhodnocený jako excelentní, podpořil grant pro perspektivní postdoktorandy, kteří působí na pracovištích Akademie věd ČR.
Vláda 8. února 2017 schválila návrh nového systému hodnocení výzkumných organizací, který ve spolupráci s Radou pro výzkum vývoj a inovace předložil místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. ...
Populace jedné z největších suchozemských šelem může podle některých předpovědí vědců v budoucnu rapidně klesnout. Důvodem se může stát nejen nedostatek arktického ledu ustupujícího vlivem oteplování planety, ale také některé toxické látky vyprodukované člověkem. ...
Monografii sledující uceleně ekonomickou a sociální dimenzi baťovského podnikání v době jeho vrcholné zahraniční expanze představili a slavnostně pokřtili její autoři Martin Jemelka a Ondřej Ševeček v pondělí 6. února v Literární kavárně Knihkupectví Academia. ...
Archiv aktualit