doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.


oliva V roce 1983 ukončil studium informatiky se specializací matematická lingvistika na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V letech 1983–1988 byl interním aspirantem téže fakulty, nebylo mu však umožněno již hotovou disertační práci obhájit (stalo se tak až v r. 1997 na Filozofické fakultě UK). V lednu 1989 proto ilegálně odešel do Bulharska, kde pracoval jako vědecký pracovník sekce matematické lingvistiky Koordinačního centra pro informatiku a výpočetní techniku Bulharské akademie věd, v říjnu téhož roku svůj pobyt legalizoval. Od dubna 1990 působil v Ústavu komputační lingvistiky Sárské univerzity v Saarbrücken (SRN), kde se r. 2001 habilitoval v oboru všeobecná lingvistika. Od listopadu téhož roku působil v oddělení matematické lingvistiky Rakouského ústavu pro výzkum umělé inteligence (OeFAI) ve Vídni. Od června 2003 do prosince 2009 byl ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je formální syntax přirozených jazyků, včetně inovativních přístupů vedoucích k praktickým (počítačovým) aplikacím. Publikoval přes 85 původních vědeckých prací v časopisech a sbornících odborných konferencí, byl vedoucím výzkumných týmů a spoluautorem implementací řady softwarových celků (mj. Korektoru české gramatiky pro Microsoft Office).
Pedagogicky působí na Filozofické fakultě MU, Matematicko-fyzikální fakultě UK a Přírodovědecké fakultě ÚJEP.
Je redaktorem časopisů Slovo a slovesnost a Artificial Intelligence – an International Journal.
Hovoří anglicky, bulharsky, italsky, německy a rusky, částečně ovládá i řadu dalších jazyků.
 

telefon:
+420 257 533 756
e-mail:
oliva@ujc.cas.cz