Komise pro etiku vědecké práce

Předsedkyně:


Členové:

 • JUDr. Jan Bárta, CSc. (ÚSP AV ČR)
 • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (MÚ AV ČR)
 • prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (FF UK)
 • prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (FGÚ AV ČR)
 • doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. (ASÚ AV ČR)
 • prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (PřF UK)
 • prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., dr. h. c. (ÚMCH AV ČR)
 • prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (ÚDU AV ČR)
 • RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (ÚFA AV ČR)
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (PřF MU)
 • prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (MFF UK)

 

Sekretariát:

tajemnice:  Mgr. Ivana Střálková
sídlo sekretariátu: Kancelář Akademie věd ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1
telefon: +420 221 403 320, +420 221 403 565
fax: +420 221 403 524
 
 
 

Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům
Prezentace: Predátorské časopisy