Komise pro etiku vědecké práce

Předsedkyně:

Místopředseda:

 • prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., dr. h. c. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR)

Členové:

 • JUDr. Jan Bárta, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR)
 • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Matematický ústav AV ČR)
 • prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)
 • prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR)
 • prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
 • prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
 • prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR)
 • RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta)
 • prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)

 
Tajemnice:
Mgr. Ivana Střálková
tel.: 221 403 320, 221 403 565
e-mail: scicounc@kav.cas.cz

Sídlo sekretariátu:
Sekretariát Vědecké rady AV ČR
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Dokumenty:
 
 

Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům
Prezentace: Predátorské časopisy