Zahlavi

Seznam členů Akademického sněmu AV ČR 2014 - 2018

Seznam členů Akademického sněmu AV ČR 2014 - 2018

Ředitelé pracovišť AV ČR
 1. Ing. Miroslava Anděrová, CSc., ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 2. doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., ředitelka Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 3. Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., ředitel Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 4. Mgr. Václav Čermák, Ph.D., ředitel Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.
 5. RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 6. Ing. Josef Foldyna, CSc., ředitel Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.
 7. Ing. František Foret, CSc., ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
 8. prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., ředitel Biologického centra AV ČR, v. v. i.
 9. Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 10. prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., ředitel Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
 11. doc. Ing. Marcel Honza, Dr., ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 12. RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 13. Ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 14. prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., ředitel Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.
 15. doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc., ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
 16. MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 17. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 18. Ing. Jiří Kotek, Dr., ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 19. Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 20. prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
 21. Ing. Kamil Lang, CSc., DSc., pověřen řízením Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 22. RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 23. prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 24. Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
 25. JUDr. Ján Matejka, Ph.D., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.
 26. Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., členka Vědecké rady AV ČR
 27. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 28. prof. Ing. Emil Pelikán, CSc., ředitel Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.
 29. doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc., ředitelka Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 30. doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph. D., ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
 31. Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 32. PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
 33. doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 34. PhDr. Martin Prošek, Ph.D., ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 35. RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 36. RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., ředitel Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 37. Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., ředitel Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 38. RNDr. Jiří Rákosník, CSc., ředitel Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.
 39. prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc., ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 40. prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., ředitelka Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
 41. doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc., ředitel Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
 42. doc. PhDr. Daniela Stavělová, CSc., pověřena řízením Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 43. RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
 44. PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
 45. RNDr. Aleš Špičák, CSc., ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 46. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 47. RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 48. prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 49. Ing. Magdaléna Vecková, ředitelka Knihovny AV ČR, v. v. i.
 50. doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., ředitelka Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 51. PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
 52. doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc., ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.
 53. Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
 54. doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
Volení zástupci pracovišť AV ČR
 1. PhDr. Marie Bahenská, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 2. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 3. PhDr. Pavel Baran, CSc., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., místopředseda Akademie věd ČR
 4. RNDr. Petr Bartůněk, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 5. RNDr. Jiří Borovička, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 6. prof. RNDr. Petr Bouř, DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 7. doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 8. Ing. Dalia Burešová, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
 9. doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 10. Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 11. PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 12. prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., člen Vědecké rady AV ČR
 13. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 14. Mgr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 15. RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 16. prof. RNDr. Rüdiger Horst Ettrich, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 17. RNDr. Martin Falk, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 18. RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., místopředseda Vědecké rady AV ČR
 19. RNDr. Dominik Filipp, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 20. Ing. Josef Foldyna, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 21. doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., předseda Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 22. prof. Ing. Michal Haindl, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR
 23. Ing. Jiří Hašek, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 24. Mgr. Martina Havelcová, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
 25. RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 26. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 27. RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 28. prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 29. RNDr. David Honys, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 30. Dr. Ing. Pavel Honzátko, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
 31. prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 32. Mgr. David Hradil, Ph.D., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 33. Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
 34. Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 35. RNDr. Jan Hrušák, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 36. doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 37. Ing. Tomáš Chráska, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 38. prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR
 39. doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 40. prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 41. Ing. Pavel Jurajda, Dr., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 42. prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
 43. Ing. Pavel Jurák, CSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 44. RNDr. Stanislav Kamba, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 45. Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 46. prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 47. prof. RNDr. František Kolář, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 48. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 49. RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 50. Mgr. Libor Krásný, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 51. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 52. RNDr. Pavel Krejčí, CSc., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 53. prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR
 54. prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 55. Ing. Michal Kubelka, CSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 56. PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 57. Mgr. Jan Kuneš, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 58. prof. Ing. Josef Lazar, Dr., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR
 59. doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 60. Mgr. Marcela Linková, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 61. M.Sc. Eliška Krkoška Lorencová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 62. prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 63. prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 64. doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 65. prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., místopředseda Akademie věd ČR
 66. RNDr. Jiří J. Mareš, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 67. RNDr. Martin Markl, DrSc., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 68. Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 69. doc. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 70. RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 71. doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 
 72. PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., člen Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 73. Ing. Martin Nikl, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 74. doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 75. prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., člen Vědecké rady AV ČR
 76. Mgr. Marian Pavelka, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 77. Ing. Pavol Pavlo, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 78. doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 79. Ing. Luděk Pešek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 80. Ing. Pavel Peterka, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
 81. PhDr. Taťána Petrasová, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., členka Akademické rady AV ČR
 82. RNDr. Eduard Petrovský, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 83. doc. RNDr. Václav Pižl, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 84. PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 85. RNDr. Petra Procházková, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 86. RNDr. Michael Prouza, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 87. Ing. Dominik Rejman, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 88. Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 89. doc. RNDr. Michal Roth, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
 90. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 91. Mgr. Martin Schnabl, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 92. doc. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., člen Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 93. prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 94. RNDr. Hana Skálová, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 95. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 96. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
 97. Ing. Jan Souček, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
 98. doc. David Staněk, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 99. doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 100. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 101. prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 102. RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., členka Akademické rady AV ČR
 103. Ing. Jan Sýkora, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 104. Ing. David Šaman, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 105. prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 106. doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., Historický ústav AV ČR, v. v. i., člen Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 107. prof. Ing. Peter Šebo, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 108. PhDr. Eva Šlaufová, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 109. doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 110. Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 111. Ing. Martin Šperl, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 112. RNDr. Václav Špička, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 113. Mgr. Mirka Šprtová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 114. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 115. Ing. Monika Šupová, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
 116. Ing. Petr Tichavský, CSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 117. prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., místopředseda Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 118. RNDr. David Uličný, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 119. PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 120. Mgr. Jiří Vacík, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 121. Leoš Valášek, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 122. prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 123. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 124. doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 125. PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., Knihovna AV ČR, v. v. i.
 126. prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc., Dip.H.E., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., člen Vědecké rady AV ČR
 127. doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 128. JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., členka Akademické rady AV ČR
 129. doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 130. RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 131. Ing. Tomáš Wencel, MBA, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
 132. prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 133. doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 134. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., členka Akademické rady AV ČR
 135. RNDr. Karel Žák, CSc., Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
 136. doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 137. Ing. Dr. Vladimír Ždímal, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Představitelé vysokých škol jmenovaní Radou vysokých škol
 1. prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci
 2. doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., Univerzita Pardubice
 3. doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
 4. prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 5. JUDr. Mgr. Marek Hodulík, Univerzita Palackého v Olomouci
 6. prof. Ing. Vilém Novák, DrSc., Ostravská univerzita v Ostravě
 7. prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., Univerzita Palackého v Olomouci
 8. prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 9. prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, člen Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 10. doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, Západočeská univerzita v Plzni
 11. prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 12. prof. Ing. Václav Skala, CSc., Západočeská univerzita v Plzni
 13. prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Slezská univerzita v Opavě, člen Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 14. prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci
 15. prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., Vysoké učení technické v Brně, členka Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
Zástupci státních orgánů jmenovaní vládou České republiky
 1. Ing. Karel Dobeš, Ministerstvo dopravy
 2. Ing. Martina Dvořáková, Ministerstvo kultury
 3. doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
 4. Ing. Tomáš Kuchta, Ministerstvo obrany
 5. Mgr. Arnošt Marks, Ph.D., Úřad vlády ČR
 6. JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu
 7. doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
 8. doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., Univerzita Jana Amose Komenského Praha
 9. Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, Ministerstvo financí
 10. prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc., Nemocnice Na Homolce
Zástupci průmyslu, obchodních kruhů a bank, zvolení XLIV. zasedáním AS
 1. Ing. Pavel Juříček, Ph.D., BRANO GROUP, a. s.
 2. prof. Ing. Jan Macek, DrSc., FEng., České vysoké učení technické v Praze
 3. RNDr. Marek Minárik, Ph.D., Genomac výzkumný ústav, s. r. o.
 4. Ing. Jan Musil, CSc., ČKD GROUP, a. s.
 5. Ing. Ladislav Novák, Svaz chemického průmyslu ČR
 6. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Skupina Siemens Česká republika
 7. MUDr. Vít Perlík, Pharminvent regulatory, s. r. o.
 8. Ing. Pavel Šebek, CSc., Zentiva, k. s.
 9. Mgr. Martin Wichterle, Wikov Industry, a. s.
 10. Ing. Petr Zemánek, BONATRANS GROUP, a. s.
Významní domácí a zahraniční vědci, zvolení XLIV. zasedáním AS
 1. prof. Dr. Wilhelm Ansorge, dr. h. c., École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 2. prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c., Univerzita Karlova v Praze
 3. prof. Dr. Ing. Karel Bouzek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 4. prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., Masarykova univerzita
 5. prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., Masarykova univerzita
 6. prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 7. prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., Univerzita Karlova v Praze
 8. Ing. Karel Jungwirth, DrSc., PALS – společná laboratoř Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., a Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 9. prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 10. prof. Dr. Ivan Lefkovits, dr. h. c., University Hospital Basel
 11. prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., FCMA, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 12. prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci
 13. prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Masarykova univerzita, člen Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 14. prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., Masarykova univerzita, místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR
 15. Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Universität Wien, člen Vědecké rady AV ČR
 16. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. mult., Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 17. doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 18. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., Univerzita Karlova v Praze
 19. prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., člen Vědecké rady AV ČR
 20. prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., místopředseda Vědecké rady AV ČR
 21. RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., Regionální centrum aplikované molekulární onkologie
 22. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice
 23. prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 24. prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 25. prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Členové Akademického sněmu podle čl. 11 odst. 2 Stanov AV ČR
 1. RNDr. Martin Bilej, DrSc., člen předsednictva Akademické rady AV ČR
 2. Ing. Jana Bludská, CSc., členka Akademické rady AV ČR
 3. doc. RNDr. Stanislav Kozubek, člen Akademické rady AV ČR
 4. prof. Jan Řídký, místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR