Seznam členů Akademického sněmu AV ČR 2014 - 2018

Ředitelé pracovišť AV ČR
 1. Ing. Miroslava Anděrová, CSc., ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR
 2. doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., ředitelka Biofyzikálního ústavu AV ČR
 3. Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., ředitel Orientálního ústavu AV ČR
 4. Mgr. Václav Čermák, Ph.D., ředitel Slovanského ústavu AV ČR
 5. RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR
 6. Ing. Josef Foldyna, CSc., ředitel Ústavu geoniky AV ČR
 7. Ing. František Foret, CSc., ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR
 8. prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., ředitel Biologického centra AV ČR
 9. Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR
 10. prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc., ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 11. doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel Historického ústavu AV ČR
 12. prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., ředitel Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR
 13. doc. Ing. Marcel Honza, Dr., ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR
 14. RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
 15. Ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 16. prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., ředitel Astronomického ústavu AV ČR
 17. doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc., ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR
 18. MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel Fyziologického ústavu AV ČR
 19. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., ředitel Sociologického ústavu AV ČR
 20. Ing. Jiří Kotek, Dr., ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
 21. Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 22. prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR
 23. Ing. Kamil Lang, CSc., DSc., ředitel Ústavu anorganické chemie AV ČR
 24. RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR
 25. prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR
 26. Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha
 27. JUDr. Ján Matejka, Ph.D., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR
 28. Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR, členka Vědecké rady AV ČR
 29. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR
 30. prof. Ing. Emil Pelikán, CSc., ředitel Ústavu informatiky AV ČR
 31. doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc., ředitelka Biotechnologického ústavu AV ČR
 32. doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph. D., ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR
 33. Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR
 34. PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno
 35. doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 36. PhDr. Martin Prošek, Ph.D., ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR
 37. RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR
 38. RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., ředitel Geologického ústavu AV ČR
 39. Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., ředitel Ústavu chemických procesů AV ČR
 40. RNDr. Jiří Rákosník, CSc., ředitel Matematického ústavu AV ČR
 41. doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc., ředitel Ústavu fyziky atmosféry AV ČR
 42. RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
 43. PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředitel Filosofického ústavu AV ČR
 44. RNDr. Aleš Špičák, CSc., ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR
 45. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel Psychologického ústavu AV ČR
 46. RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR
 47. prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
 48. Ing. Magdaléna Vecková, ředitelka Knihovny AV ČR
 49. doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., ředitelka Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR
 50. PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
 51. Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel Střediska společných činností AV ČR
 52. doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.
 53. doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
 54. PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., ředitel Etnologického ústavu AV ČR
Volení zástupci pracovišť AV ČR
 1. PhDr. Marie Bahenská, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 2. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 3. PhDr. Pavel Baran, CSc., Filosofický ústav AV ČR, místopředseda Akademie věd ČR
 4. RNDr. Petr Bartůněk, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 5. RNDr. Jiří Borovička, CSc., Astronomický ústav AV ČR
 6. prof. RNDr. Petr Bouř, DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 7. doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR
 8. doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 9. Ing. Dalia Burešová, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR
 10. doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 11. Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 12. PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha
 13. prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR
 14. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 15. Mgr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR
 16. RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 17. prof. RNDr. Rüdiger Horst Ettrich, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 18. RNDr. Martin Falk, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR
 19. RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, předseda Vědecké rady AV ČR
 20. RNDr. Dominik Filipp, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 21. doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, předseda Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 22. prof. Ing. Michal Haindl, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 23. Mgr. Martina Havelcová, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
 24. RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, místopředseda Akademie věd ČR 
 25. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 26. RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR
 27. prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 28. RNDr. David Honys, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR
 29. Dr. Ing. Pavel Honzátko, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 30. prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR
 31. Mgr. David Hradil, Ph.D., Ústav anorganické chemie AV ČR
 32. Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., Orientální ústav AV ČR
 33. Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR
 34. RNDr. Jan Hrušák, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 35. doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR
 36. Ing. Tomáš Chráska, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
 37. prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., Ústav pro českou literaturu AV ČR
 38. doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR
 39. prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 40. Ing. Pavel Jurajda, Dr., Ústav biologie obratlovců AV ČR
 41. prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Národohospodářský ústav AV ČR
 42. Ing. Pavel Jurák, CSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR
 43. RNDr. Stanislav Kamba, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 44. Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR
 45. prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 46. prof. RNDr. František Kolář, CSc., Fyziologický ústav AV ČR
 47. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 48. PhDr. Antonín Kostlán, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 49. RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 50. Mgr. Libor Krásný, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 51. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR
 52. RNDr. Pavel Krejčí, CSc., Matematický ústav AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 53. prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc., Ústav fyziky materiálů AV ČR
 54. prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc., Biologické centrum AV ČR
 55. PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc., Archeologický ústav AV ČR, Praha
 56. Mgr. Jan Kuneš, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
 57. RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR
 58. prof. Ing. Josef Lazar, Dr., Ústav přístrojové techniky AV ČR, člen Akademické rady AV ČR
 59. doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR
 60. Mgr. Marcela Linková, Sociologický ústav AV ČR
 61. M.Sc. Eliška Krkoška Lorencová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 62. prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., Biologické centrum AV ČR
 63. prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 64. doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR
 65. JUDr. Jiří Malý, Středisko společných činností AV ČR
 66. prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 67. RNDr. Jiří J. Mareš, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 68. RNDr. Martin Markl, DrSc., Matematický ústav AV ČR
 69. Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 70. doc. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
 71. RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR
 72. doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR
 73. PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, člen Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 74. Ing. Martin Nikl, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 75. doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR
 76. prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR
 77. Mgr. Marian Pavelka, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 78. Ing. Pavol Pavlo, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
 79. doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 80. Ing. Luděk Pešek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR
 81. Ing. Pavel Peterka, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 82. PhDr. Taťána Petrasová, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, členka Akademické rady AV ČR
 83. RNDr. Eduard Petrovský, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR
 84. doc. RNDr. Václav Pižl, CSc., Biologické centrum AV ČR
 85. prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD., Mikrobiologický ústav AV ČR
 86. PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Ústav pro jazyk český AV ČR
 87. RNDr. Petra Procházková, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 88. Ing. Dominik Rejman, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 89. Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR
 90. doc. RNDr. Michal Roth, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR
 91. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 92. Mgr. Martin Schnabl, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 93. doc. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc., Biotechnologický ústav AV ČR, člen Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 94. prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc., Biologické centrum AV ČR
 95. RNDr. Hana Skálová, CSc., Botanický ústav AV ČR
 96. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR
 97. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR
 98. Ing. Kamil Souček, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR
 99. Ing. Jan Souček, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR
 100. doc. David Staněk, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 101. doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc., Etnologický ústav AV ČR
 102. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc., Fyziologický ústav AV ČR
 103. prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Archeologický ústav AV ČR, Brno
 104. RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, členka Akademické rady AV ČR
 105. Ing. Jan Sýkora, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR
 106. Ing. David Šaman, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 107. prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 108. doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., Historický ústav AV ČR, člen Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 109. prof. Ing. Peter Šebo, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR
 110. PhDr. Eva Šlaufová, Slovanský ústav AV ČR
 111. doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 112. Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc., Ústav chemických procesů AV ČR
 113. Ing. Martin Šperl, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 114. RNDr. Václav Špička, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
 115. Mgr. Mirka Šprtová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 116. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 117. Ing. Monika Šupová, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
 118. Ing. Petr Tichavský, CSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 119. RNDr. Petr Trávníček, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 120. prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., Ústav informatiky AV ČR, místopředseda Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 121. RNDr. David Uličný, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR
 122. PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
 123. Mgr. Jiří Vacík, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR
 124. Leoš Valášek, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 125. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR
 126. doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR
 127. PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., Knihovna AV ČR
 128. prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc., Dip.H.E., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
 129. prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR
 130. JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, členka Akademické rady AV ČR
 131. doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
 132. RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR
 133. prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR
 134. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., Biologické centrum AV ČR, předsedkyně Akademie věd ČR
 135. RNDr. Karel Žák, CSc., Geologický ústav AV ČR
 136. doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR
 137. Ing. Dr. Vladimír Ždímal, Ústav chemických procesů AV ČR
Představitelé vysokých škol jmenovaní Radou vysokých škol
 1. prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci
 2. doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., Univerzita Pardubice
 3. doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
 4. prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 5. JUDr. Mgr. Marek Hodulík, Univerzita Palackého v Olomouci
 6. prof. Ing. Vilém Novák, DrSc., Ostravská univerzita v Ostravě
 7. prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., Univerzita Palackého v Olomouci
 8. prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 9. prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, člen Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 10. doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, Západočeská univerzita v Plzni
 11. prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 12. prof. Ing. Václav Skala, CSc., Západočeská univerzita v Plzni
 13. prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Slezská univerzita v Opavě, člen Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
 14. prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci
 15. prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., Vysoké učení technické v Brně, členka Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
Zástupci státních orgánů jmenovaní vládou České republiky
 1. Ing. Karel Dobeš, Ministerstvo dopravy
 2. Ing. Martina Dvořáková, Ministerstvo kultury
 3. doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů
 4. Ing. Tomáš Kuchta, Ministerstvo obrany
 5. Mgr. Arnošt Marks, Ph.D., Úřad vlády ČR
 6. JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu
 7. doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 8. doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., Univerzita Jana Amose Komenského Praha
 9. Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, Ministerstvo financí
 10. prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc., Nemocnice Na Homolce
Zástupci průmyslu, obchodních kruhů a bank, zvolení XLIV. zasedáním AS
 1. Ing. Pavel Juříček, Ph.D., BRANO GROUP, a. s.
 2. prof. Ing. Jan Macek, DrSc., FEng., České vysoké učení technické v Praze
 3. RNDr. Marek Minárik, Ph.D., Genomac výzkumný ústav, s. r. o.
 4. Ing. Jan Musil, CSc., ČKD GROUP, a. s.
 5. Ing. Ladislav Novák, Svaz chemického průmyslu ČR
 6. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Skupina Siemens Česká republika
 7. MUDr. Vít Perlík, Pharminvent regulatory, s. r. o.
 8. Ing. Pavel Šebek, CSc., Zentiva, k. s.
 9. Mgr. Martin Wichterle, Wikov Industry, a. s.
 10. Ing. Petr Zemánek, BONATRANS GROUP, a. s.
Významní domácí a zahraniční vědci, zvolení XLIV. zasedáním AS
 1. prof. Dr. Wilhelm Ansorge, dr. h. c., École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 2. prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c., Univerzita Karlova v Praze
 3. prof. Dr. Ing. Karel Bouzek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 4. prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., Masarykova univerzita
 5. prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., Masarykova univerzita
 6. prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., Univerzita Karlova v Praze
 7. Ing. Karel Jungwirth, DrSc., PALS – společná laboratoř Ústavu fyziky plazmatu AV ČR , a Fyzikálního ústavu AV ČR
 8. prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., Matematický ústav AV ČR
 9. prof. Dr. Ivan Lefkovits, dr. h. c., University Hospital Basel
 10. prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., FCMA, Ústav molekulární genetiky AV ČR
 11. prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, člen Vědecké rady AV ČR
 12. prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., Masarykova univerzita, místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR
 13. Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Universität Wien, člen Vědecké rady AV ČR
 14. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. mult., Historický ústav AV ČR
 15. doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 16. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., Univerzita Karlova v Praze
 17. prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult., Filosofický ústav AV ČR , člen Vědecké rady AV ČR
 18. prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR , člen Vědecké rady AV ČR
 19. RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., Regionální centrum aplikované molekulární onkologie
 20. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice
 21. prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 22. prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 23. prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Historický ústav AV ČR
Členové Akademického sněmu podle čl. 11 odst. 2 Stanov AV ČR
 1. RNDr. Martin Bilej, DrSc., člen předsednictva Akademické rady AV ČR
 2. Ing. Jana Bludská, CSc., členka Akademické rady AV ČR
 3. doc. RNDr. Stanislav Kozubek, člen Akademické rady AV ČR
 4. prof. Jan Řídký, DrSc., místopředseda Akademie věd ČR a člen předsednictva Akademické rady AV ČR