Seznam členů Akademického sněmu AV ČR 2018 - 2022

Zástupci průmyslu, obchodních kruhů a bank, zvolení LII. zasedáním AS
 • Ing. Pavla Břečková, Ph.D., Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., Hospodářská komora České republiky)
 • RNDr. Pavel Hedbávný, CSc., VAKUUM Praha, s.r.o.
 • Ing. Andrej Chrzanowski, CARDAM s.r.o.
 • doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D., Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
 • RNDr. Jiří Očadlík, CEITEC VUT
 • Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Siemens, s.r.o.
 • Martin Pazúr, NUVIA a.s.
 • RNDr. Petr Pikal, Precheza a.s.
 • Mgr. Martin Wichterle, WIKOV INDUSTRY a.s.
Významní domácí a zahraniční vědci, zvolení LII. zasedáním AS
 • prof. Dr. Wilhelm Ansorge, Dr. h. c., École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 • doc. Daniel Berounský, Ph.D., Univerzita Karlova
 • prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., Masarykova univerzita
 • Miroslav Dundr, Ph.D., Rosalind Franklin University, Chicago
 • prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., Masarykova univerzita
 • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., Masarykova univerzita
 • doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
 • prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, CEITEC VUT
 • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., České vysoké učení technické v Praze
 • prof. Pavel Kovařík, Ph.D., Universität Wien
 • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Univerzita Karlova
 • doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D., Univerzita Karlova
 • doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Universität Wien
 • prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c., Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., Univerzita Pardubice
 • doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc., Univerzita Karlova
 • prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Univerzita Karlova
 • prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 • prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., Univerzita Karlova
 • PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 • prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 • prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice
 • prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., Masarykova univerzita