Seznam členů dozorčí komise AS

Předseda

doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR

 

Místopředseda

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., Ústav informatiky AV ČR

 

Členové

  • PhDr. Petr Nejedlý, Ústav pro jazyk český AV ČR
  • prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • lng. Bohdan Schneider, CSc., DSc., Biotechnologický ústav AV ČR
  • prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Slezská univerzita v Opavě
  • doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., Historický ústav AV ČR
  • prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., Vysoké učení technické v Brně