petrasova.tatana.jpg

Ústav dějin umění AV ČR

Vystudovala obor dějiny umění a estetika na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1980–1984). Po studijním pobytu na katedře dějin FF UK nastoupila v roce 1987 do Ústavu dějin umění AV ČR, kde v roce 1993 obhájila kandidátskou disertační práci „Podíl Josefa Mockera na proměně Svatovítské katedrály“. V roce 1996 obdržela stipendium A. Mellona pro mladé badatele, v roce 1998 stipendium britské The Victorian Society a v roce 2004 stipendium britského The Atthingham Trust. Byla řešitelkou nebo členkou řešitelských týmů několika grantových projektů. Specializuje se na výzkum architektury a umění 19. století. Od roku 1998 se koncepčně podílí na pořádání mezioborových konferencí k této problematice.

V Ústavu dějin umění AV ČR je od roku 2012 zástupkyní ředitele a tajemnicí vědeckých informací. V Akademické radě AV ČR, jejíž členkou je od roku 2013, zodpovídá zejména za koordinaci regionální spolupráce a rozvoj spolupráce s Francouzským centrem pro výzkum v sociálních a humanitních vědách v Praze (CEFRES), za spolupráci s Ministerstvem kultury, institucemi kulturní sféry a s Odborovým svazem pracovníků vědy a výzkumu, za využívání bytového fondu a výstavní činnost v AV ČR. Od roku 2017 v Akademické radě AV ČR zároveň zastupuje místopředsedu III. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 7.–9. sekce.

Je členkou Rady Ústavu dějin umění AV ČR (od 2012) členkou Rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR (od 2015). V letech 2006–2012 působila v orgánech Grantové agentury AV ČR jako členka a předsedkyně panelu 409 Uměnovědy a místopředsedkyně komise sociálních a humanitních věd. V letech 1996–2017 pracovala jako redaktorka časopisu Umění / Art, zařazeného v databázi WoS. Je autorkou a spoluautorkou řady výstav, editovaných sborníků a monografií, například „Dějiny českého výtvarného umění III. 1780–1890“ (společně s H. Lorenzovou, Academia 2001) a „Mnichov–Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou / München–Prag. Kunst zwischen Tradition und Moderne“ (společně s R. Prahlem, Academia 2012). Uměleckohistorická společnost v českých zemích jí v roce 1999 udělila Cenu Josefa Krásy za zpracování a prezentaci výtvarného umění 19. století.

 
telefon:
+ 420 221 403 334
  e-mail:
petrasova@kav.cas.cz