nahlik

Ústav fyziky materiálů AV ČR

V letech 1994–1999 absolvoval magisterské studium v oboru Inženýrská mechanika na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V roce 2002 obhájil doktorskou disertační práci v oboru Inženýrská mechanika a poté odešel na studijní pobyt do Francie na École Centrale de Lille (v letech 2002–2003). Od roku 2003 je vědeckým pracovníkem Ústavu fyziky materiálů AV ČR.

Věnuje se lomové mechanice kompozitních materiálů a únavě materiálu zejména se zaměřením na stanovení zbytkové únavové životnosti konstrukcí. Je (spolu)autorem více než 100 publikací v odborných časopisech a řady dalších odborných prací a technických zpráv.

Podílel se na přípravě projektu CEITEC – Středoevropský technologický institut. Od roku 2010 je ředitelem organizační jednotky CEITEC ÚFM. Je členem managementu Ústavu fyziky materiálů AV ČR a členem rady pracoviště. Zde vybudoval projektový tým, který úspěšně realizoval několik projektů v rámci operačních programů. Zabývá se také problematikou výzkumných infrastruktur. Od roku 2016 je ředitelem výzkumné infrastruktury IPMINFRA. V období 2013–2017 byl členem hodnotícího panelu č. 108 Materiálové vědy a inženýrství. Od roku 2017 je členem Akademické rady pověřeným řešením koncepčních otázek programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli (včetně operačních programů strukturálních fondů).

Vedl řadu studentských prací, od bakalářských až po doktorské disertační. Věnuje se také popularizaci vědy a pedagogické činnosti. V roce 2009 se habilitoval na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Je členem oborové rady doktorského studijního programu „Aplikované vědy v inženýrství” a komisí pro státní závěrečné zkoušky všech stupňů vysokoškolského studia.

 
telefon:
+420 221 403 325
    e-mail:
nahlik@kav.cas.cz