Cena předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron - 2016

 

  

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila
cenu předsedkyně AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy

v roce 2017:

  • RNDr. Martinu Ledinskému, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

 

Předseda Akademie věd ČR udělil
cenu předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy

v roce 2016:

  • doc. Mgr. Michalu Švandovi, Ph.D., z Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.