Zahlavi

Cena předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron

Cena předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron


Cena předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy (dále jen „cena“) se uděluje vědeckým pracovníkům za vynikající výsledky, které přispívají k propagaci a popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací od roku 2016.

Oceněným může být pouze vědecký pracovník:

  • vysokoškolsky vzdělaný pracovník činný ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích,
  • státní občan ČR,
  • v roce udělení ceny ve věku nejvýše 40 let,
    (dále jen „oceněný“).


Cena je udělována jedenkrát za kalendářní rok. Na udělení ceny není právní nárok.

Kandidáty, jejichž těžiště činnosti spočívá na pracovišti AV ČR, navrhuje Akademie věd ČR. Nadační fond Neuron může navrhnout kandidáty, jejichž těžiště činnosti spočívá mimo Akademii věd ČR.

Lhůta pro předložení návrhů na udělení ceny končí vždy 31. května kalendářního roku.

Cenu předává předseda AV ČR společně s ředitelkou Nadačního fondu Neuron oceněnému zpravidla při příležitosti Světového dne rozvoje informací, tj. 24. října kalendářního roku.