Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 08. 02. 2019
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ekonomického odboru Kanceláře AV ČR
Požadavky:

Náplň práce:

Řídí činnost Ekonomického odboru. Dle pokynů příslušného člena Akademické rady AV ČR zabezpečuje odborné ekonomické činnosti, které jsou stěžejní součástí systému financování AV ČR. Vypracovává návrhy odborných stanovisek k ekonomickým materiálům od Ministerstva financí a jiných institucí. Odpovídá za návrh a správu rozpočtu AV ČR a mzdového účetnictví. Metodicky zajišťuje agendu účetnictví a hospodaření s majetkem.

Požadujeme:

- vysokoškolské vzdělání ekonomického směru;
- nejméně 3 roky praxe ve veřejném sektoru;
- znalost oblasti výzkumu a vývoje a problematiky veřejných výzkumných institucí;
- zkušenost s vedením pracovního týmu;
- dobré komunikační, organizační a analytické schopnosti včetně prezentačních dovedností, samostatnost v řešení úkolů;
- trestní bezúhonnost;
- znalost MS Office (Outlook, Word, Excel);
- znalost anglického jazyka.

Nabízíme:

- platovou třídu 14 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění;
- osobní příplatek a příplatek za vedení;
- zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, zdravotní volno, stravenky aj.;
- zajímavou a kreativní práci;
- další profesní rozvoj;
- příjemný pracovní kolektiv;
- pracoviště v centru Prahy;
- nástup dle dohody.

Přihlášku s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zasílejte na e-mailovou adresu kabickova@kav.cas.cz.

Kancelář AV ČR si vyhrazuje kontaktovat pouze vybrané kandidáty.
Uzávěrka přihlášek: 04. 03. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.