Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 10. 07. 2019
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand/vědecký pracovník
Požadavky:
• Ph.D. nebo ekvivalent ve fyzikálním nebo chemickém oboru.
• Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, motivace k vývoji nových věcí.
• Zkušenost z oboru.
• Publikační činnost, případně další výsledky odpovídající délce a charakteru praxe.

Náplň práce:
• Výzkum v oboru bórové nebo materiálové chemie např. syntézy, vlastnosti povrchů, fotofunkčnost, nanomateriály, biomateriály, porézní materiály.
• Práce v malém týmu na řešení projektů základního i aplikovaného výzkumu, podpora profesního růstu, možnost zahraničních pobytů.
• Řešení vlastních projektů.

Co nabízíme:
Plný pracovní úvazek, kreativní pracovní prostředí a podporu zkušeného týmu, stabilní zázemí, kvalitní výzkumná infrastruktura, příspěvky na stravné, dotované jazykové kurzy, možnost výzkumu orientovaném na využití v praxi. Nástup dle dohody.

Kontakt:
Přihlášku se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zašlete na e-mailovou adresu benesova@iic.cas.cz (Jarmila Benešová) nejpozději do 30.8.2019, 12:00 hod. Po skončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.


Uzávěrka přihlášek: 30. 08. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.