Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 23. 01. 2019
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student
Požadavky:

The Laboratory of Molecular Pathogenetics of the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences, BIOCEV Centre, is seeking a highly motivated PhD student for one of these projects:

Transcription regulatory networks in neurosensory development

Project description
Our goal is to understand the molecular interactions necessary for the early neurosensory development of the inner ear to use this knowledge as a basis for new therapeutic strategies. The methods used will include knockouts using Cre/loxP and Crispr/Cas9 technologies, global gene expression analyses (RNAseq), immunohistochemistry, and confocal microscopy. This project will contribute to the molecular analyses of the requirements for transcription factors regulating morphogenesis and cell specification during embryonic development and their requirements for the function and regeneration of neurons and sensory cells.

Transcription regulation in the development and function of pancreatic endocrine cells

Project description
Pancreatic Beta-cell failure represent the core pathophysiological defects in diabetes mellitus. This project will focus on molecular mechanisms underlying development, maturation and function of endocrine cells in the pancreas. This project will aim at identifying biomarkers associated with glycemic deterioration in pre-diabetes to diabetes, and diabetes progression via Beta cell dysfunction. The methods used will include knockouts using Cre/loxP and Crispr/Cas9 technologies, global gene expression analyses (RNAseq), immunohistochemistry, and single cell analysis (Beta-cells) of selected targets. There is thus a major medical need to improve the understanding of pathophysiology of diabetes, in order to allow new targets identification and development of improved treatments.

Requirements
• MSc, MRes, Diploma or an equivalent degree in Biology, Biomedicine, Chemistry or related sciences, to be obtained latest by the start of the fall term in September 2019
• Ability to co-operate with other team members
• High motivation and determination

We Offer
• Work in a modern equipped laboratory within the newly built BIOCEV Resarch Centre
• The position will include 0.5-0.8 FTE as Research Assistant position as another benefit to full scholarship
• Involvement in research on transgenic mouse models
• Young and friendly international team

Send us your CV and some brief information about yourself on this email address: gpavlinkova@ibt.cas.cz

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology CAS, v. i. i. shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at web site: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html.

Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.