Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 23. 01. 2019
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍK VÝZKUMU A VÝVOJE DO SKUPINY MOLEKULÁRNÍ SPEKTROSKOPIE
Požadavky:

Odborný pracovník výzkumu a vývoje do skupiny molekulární spektroskopie

Přijmeme odborného pracovníka výzkumu a vývoje do skupiny molekulární spektroskopie.

Náplň práce:

Měření a vyhodnocování získaných spekter technikami IR, CD

Kvalifikační předpoklady:

Hledáme uchazeče s vysokoškolským vzděláním chemického nebo přírodovědeckého směru, případně s odborným středoškolským vzděláním a s praxí v oboru spektroskopie nebo instrumentální analýzy.

Kontaktní osoba:

RNDr. Lucie Bednárová, CSc., tel.: 220183593, e-mail: lucie.bednarova@uochb.cas.cz
Uzávěrka přihlášek: 23. 02. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.