Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 22. 01. 2019
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOC/JUNIOR SCIENTIST
Požadavky:

Water and energy fluxes measured with the EDDY COVARIANCE technique at different ecosystems

Job description

- analysis and interpretation of the data from eddy-covariance
- data from the network of Czech Ecosystem Stations (history of measurement: 4-10 years)
- evaluation of the data within one site or inter-site comparisons
- possibility to use FLUXNET database
- biomass inventory data, chamber measurements and remote sensing data available
- result publications

We require

- Ph.D. degree in biological, environmental or atmospheric sciences
- knowledge of atmospheric processes, ecology/ecophysiology and the fluxes within the soil-plant-atmosphere system
- practice with R software (preferred) or Matlab and good knowledge of advanced statistical methods
- capability of independent scientific work including publishing papers in impact factor journals
- collaboration with an interdisciplinary team, ability to lead people
- good written/spoken English

We offer

- creative scientific work, self-realization
- excellent research infrastructure
- personal career development and scientific growth
- work in an international team
- appropriate salary

The position is free from spring 2019.

Please send a motivation letter, a structured CV with a review of your scientific publications and contact to three reference persons (subject: EDDY-COVARIANCE POSTDOC) to jobs@czechglobe.cz and pavelka.m@czechglobe.cz


Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.