Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 15. 01. 2019
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici First Stage Researcher (R1)
Požadavky: ESR (PhD) Boosting the academic jMRUI with novel algorithms and data format standardization. This project will focus on the development of software tools needed for enhancing MR spectroscopy- and spectroscopic-imaging methods for new preclinical and robust clinical applications. Most importantly, jMRUI (www.jmrui.eu) will be enhanced for handling multidimensional data acquired by MR spectroscopic methods or other imaging modalities, thus allowing their fusion, programmatic access and visualization. The ESR’s task will be to develop new jMRUI plugins for (i) processing multidimensional interrelated MR spectroscopic datasets, (ii) importing multivendor multiparametric MR data into jMRUI’s plugin SpectrIm (combined analysis of MR Spectroscopy and Imaging), and (iii) for exporting/importing of quantification results in DICOM format from/to jMRUI. The ESR is expected to contribute to the segmentation of jMRUI into a robust clinical and an experimentally oriented academic versions. The enrolment in doctoral degree is optional, either at Masaryk University (www.muni.cz, biophysics or informatics), or at Brno University of Technology (www.vutbr.cz, biomedical engineering). This project is hosted by the MR group of the Institute of Scientific Instruments of the Czech Academy of Sciences in Brno, Czech Republic (www.isibrno.cz), which is part of the Czech-BioImaging and Euro-BioImaging large research infrastructures. In this way the ESR will be immersed locally into biomedical research with animal models. Initiation into medical needs and MR technology will be provided during the planned secondments. This position is one of the 15 ESR positions of the INSPiRE-MED European Training Network, which focuses on the development of Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) and MR Spectroscopic Imaging (MRSI) combined with Positron Emission Tomography (PET), enhanced by machine learning techniques. The selected candidate will be able to take advantage of the unique set-up of the INSPiRE-MED network, encompassing 12 academic and 9 industrial partners providing the young researchers with transferable and generic skills as well as a comprehensive, wide-ranging education on the basic principles of medical imaging and image analysis. This multi-disciplinary environment encompasses physics, mathematical and computer sciences, with applications in medicine and biological sciences. Start date: between May and October 2019. Duration: 36 Months Offer Requirements REQUIRED EDUCATION LEVEL Computer science: Master Degree or equivalent Engineering: Master Degree or equivalent Physics: Master Degree or equivalent REQUIRED LANGUAGES ENGLISH: Good Skills/Qualifications You should have a master's degree in physics, computer science, or electrical engineering, or a similar degree with an equivalent academic level. Strong ability of structured programming and numerical data handling algorithm design will be required. Skills in Java, Python, C++ will be an advantage. A genuine interest in programming, biomedical imaging and experimental research should motivate your application. You should have strong social abilities allowing you to actively participate in the European network, in fruitful exchanges with other students and researchers, and facilitating your integration in the hosting research group. You should be ready and able to travel in Europe for the network meetings as well as for sharing the experience of your secondment team. Good knowledge of English is obligatory and sufficient, but the ability and will to learn at least basic Czech will simplify your everyday life. Specific Requirements Early-Stage Researchers shall, at the time of recruitment by the host organisation, be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their research careers and have not been awarded a doctoral degree. At the time of recruitment by the host organisation, researchers must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in the country of their host organisation for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the reference date. Contact e-mail: jana@isibrno.cz
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.