Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 11. 01. 2019
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník oddělení umění raného novověku se zaměřením na rudolfínské umění
Požadavky: Předmětem činnosti bude výzkum a publikování výsledků v oblasti rudolfínského umění se zvláštním zaměřením na obrazovou sbírku císaře Rudolfa II.: výpovědní hodnota inventářů, uspořádání sbírky, provenience děl, analýza žánrové skladby a autorského zastoupení, širší geografické a historické souvislosti.

Datum nástupu: 1. dubna 2019
Výše úvazku: dohodou

Předpoklady:
- ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oboru dějiny umění
- jazykové předpoklady: němčina, angličtina a přinejmenším pasivní znalost češtiny
- vědecká a publikační činnost v oboru se zaměřením na problematiku rudolfínského umění
- schopnost týmové práce
Přihláška do konkursu musí obsahovat:
- stručný motivační dopis
- nástin koncepce vlastní činnosti v rámci výše proponovaného výzkumu (max. 3 strany)
- doklady o dosaženém vzdělání
- odborný životopis včetně přehledu dosavadní profesní, publikační, přednáškové, pedagogické a jiné odborné činnosti

Uvedené podklady doručte nejpozději do 4. února 2019 do sekretariátu ředitele ústavu, Husova 4, 110 00, Praha 1, nebo elektronicky na adresu udu@udu.cas.cz.
Uzávěrka přihlášek: 04. 02. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.