Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 10. 01. 2019
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník
Požadavky:

• probíhající nebo dokončené studium doktorského studijního programu (Ph.D.) nebo ukončený magisterský studijní program v oboru právo s výhledem na studium v doktorském studijním programu (Ph.D.),
• aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka,
• vědecko-organizační schopnosti.

Uvítáme:

• zaměření na výzkum otázek:
- ústavního, evropského či mezinárodního práva a soudnictví,
- práva životního prostředí,
- správního práva a veřejné správy,
- práva v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (právní aspekty organizace, financování a hodnocení výzkumu, vývoje a informací).
• chuť podílet se na přípravě a řešení grantových projektů, aktivně se účastnit mezinárodních konferencí, spolupracovat v týmu, a to i v rámci mezioborové spolupráce, pracovat s moderními formami elektronických zdrojů, seznamovat se s novými tématy řešenými v národním i mezinárodním akademickém prostoru a zprostředkovávat je tuzemskému publiku.

Nabízíme:

• možnost podílet se na právním výzkumu v České republice, jeho celkovém rozvoji a
• podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného
pracovníka,
• podporu mezinárodní spolupráce vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka,
• odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním,
stupni.

Podávání přihlášek:

Přihlášky do výběrového řízení přijímá sekretariát ředitele ústavu v listinné a současně i v elektronické podobě nejpozději do
10. 2. 2019 do 12.00 hod.

na adrese:
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Národní 18,
116 00 Praha 1

E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis včetně údajů o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání (postačí neověřená kopie) a přehled případné dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.
Uzávěrka přihlášek: 10. 02. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.