Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 07. 01. 2019
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PostDoc position
Požadavky:

The Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences (IBT) announces in accordance with the Act no. 283/1992 Coll. on the Academy of Sciences of the Czech Republic, as amended by Act no. 420/2005 Coll. and the Statutes of the CAS open full-time PostDoc position in the Laboratory of Structural Biology, Czech Republic (http://lsb.avcr.cz/):

Requirements
We invite applications from motivated individuals with a PhD with a strong background in biochemistry, molecular biology or cell biology. Interests in one or more of the following areas: proteolytic enzymes, post-translational modifications (acylations), histone deacetylases, motor proteins, protein-protein interactions, are desirable. It is expected that the candidate will develop and apply a broad range of techniques to pursue the research objectives, including heterologous protein expression/purification, enzymology, biophysical techniques, TIRF-microscopy, and X-ray crystallography.

The position is available for 2 years in the first instance.

Workplace location
Centre of Excellence BIOCEV, Vestec, Prague West region, Czech Republic

Selection
Screening of applications begins immediately and continues until an outstanding candidate is selected. Flexible starting date, ideally winter/spring 2019.

Contact
Please direct your applications or informal inquiries to cyril.barinka@ibt.cas.cz.

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology CAS, v. i. i. shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR). More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html.
Uzávěrka přihlášek: 28. 01. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.