Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 03. 01. 2019
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ANALYTICKÝ CHEMIK, SPECIALISTA NA HPLC/MS
Požadavky:

Skupina Hmotnostní spektrometrie ÚOCHB AV ČR hledá spolupracovnici/spolupracovníka na pozici:

Analytický chemik, specialista na HPLC/MS

Pracovní náplň:

 • Spolupráce na vědeckých projektech zaměstnanců ústavu, komunikace se zadavateli
 • Vývoj HPLC/MS metod pro řešení specifických analytických problémů, nejčastěji kvantifikace nízkých koncentrací organických látek pomocí trojitého kvadrupólu
 • Měření vzorků, vyhodnocování dat, tvorba výstupů
 • Obsluha a údržba systému LC/MS (ExionLC/Qtrap6500, SCIEX)

Požadavky na kandidáta/kandidátku:

 • Vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo technického směru
 • Základní znalosti HPLC a hmotnostní spektrometrie, zkušenosti s LC/MS jsou výhodou
 • Samostatnost, spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost
 • Schopnost komunikovat v anglickém jazyce

Co nabízíme:

 • Zajímavou práci v přátelském kolektivu
 • Zaškolení na moderních hmotnostních spektrometrech
 • 5 týdnů dovolené, 3 sick-days
 • Benefity – příspěvky na důchodové pojištění, stravování, kulturu a sport

Nástupní termín:

1. března 2019, případně podle dohody

Kontakt:

doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D., e-mail: josef.cvacka@uochb.cas.cz, tel.: +420 220 183 303


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (www.uochb.cz) je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.

Skupina Hmotnostní spektrometrie spolupracuje s řadou vědeckých skupin a zajišťuje jim analytickou podporu v oblasti MS.Uzávěrka přihlášek: 03. 02. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.