Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 02. 01. 2019
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výběrové řízení na dvě pracovní pozice bioinformatiků v rámci projektu „Genomické adaptace a molekulární ekologie potravně produkčních systémů“
Požadavky: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. přijme dva pracovníky na pracovní pozici: vědecký pracovník - bioinformatik, a to na dobu tří let. Nástup: od 1. 2. 2019 Úvazek: 1x poloviční a 1x čtvrtinový Doba trvání pracovního úvazku: 1. 2. 2019 – 31. 12. 2021 - Popis práce: bioinformatické vyhodnocení SNP a sekvenčních dat Požadavky: - Ph.D. či srovnatelný zahraniční titul v oboru biologie, genetika či antropologie. - specializace na analýzu rozsáhlých genomických dat. - analýza lidských genomových dat a interpretace variability s ohledem na historii a prehistorii - programování v R, Python a C++, práce s grafikou, databázemi a simulacemi. - schopnost přípravy kvalitních grafických výstupů pro publikace. - dobrá znalost anglického jazyka. Podklady: podkladem pro výběr vědeckého pracovníka bude strukturovaný životopis a krátký motivační dopis (cca 1 normostrana). Uvedené dokumenty zašlete v písemné či elektronické podobě na kontaktní adresu; uzavírka přihlášek je 21. 1. 2019, 9.00 hodin. Průběh řízení: výběr uchazeče proběhne komisionální formou dne 21. 1. 2019. Kontakt: doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 123/4, CZ-118 01 Praha 1; kvetina@arup.cas.cz; v kopii arupraha@arup.cas.cz
Uzávěrka přihlášek: 21. 01. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.