Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 20. 12. 2018
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník Oddělení morfologie polymerů
Požadavky:
  • VŠ vzdělání chemického, fyzikálního nebo technického směru (PhD)
  • Praktické zkušenosti v oblasti elektronové mikroskopie (minimálně 3 roky praxe)
  • Schopnost samostatně navrhovat, provádět a vyhodnocovat experimenty
  • Aktivní znalost angličtiny (znalost dalších jazyků výhodou)
  • Zkušenost s publikováním výzkumné práce přiměřeně věku, nejméně však 3 publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech

Nabízíme:

  • Zajímavou a perspektivní pozici v dobrém a fungujícím kolektivu
  • Možnost kariérního růstu v případě dobrých výsledků
  • Možnost částečného úvazku

Pracovní náplň:

řešení výzkumných úkolů v oblasti morfologie polymerů, se zaměřením na obsluhu moderních světelných a elektronových mikroskopů (LM, SEM, FEGSEM, TEM, EDX, Cryo-TEM, Cryo-SEM; včetně přípravy preparátů z polymerních materiálů pomocí mikrotomie, ultramikrotomie, cryo-ultramikrotomie, leptání, kontrastování a dalších technik specifických pro polymerní materiály).

Nástup: 1. 2. 2019

Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na: https://www.imc.cas.cz/en/umch/o_morpho.html

Motivační dopis, CV obsahující přehled publikací a kontakty na dvě referenční osoby zasílejte na e-mail: fencl@umch.cz Pro podrobnější informace kontaktujte Miroslava Šloufa, PhD: slouf@imc.cas.cz
Uzávěrka přihlášek: 15. 01. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.