Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 18. 12. 2018
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK/VÝZKUMNÁ PRACOVNICE se zaměřením na kvalitativní výzkum
Požadavky:

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA / PRACOVNICI se zaměřením na kvalitativní výzkum do výzkumného oddělení Socioekonomie bydlení.

Nabízíme zajímavou práci v prestižní veřejné výzkumné instituci, participaci na výzkumných projektech (včetně mezinárodních) a možnosti dalšího rozvoje a kvalifikačního růstu. Mzda odpovídá zařazení dle Kariérního řádu Akademie věd ČR a Vnitřnímu mzdovému předpisu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Kvalifikační požadavky:
- zájem o vědeckou práci,
- znalost metodologie kvalitativního výzkumu,
- schopnost publikovat kvalitní vědecké publikace (včetně publikací, v nichž je uchazeč samostatným nebo hlavním autorem),
- ukončené magisterské studium v oboru sociologie nebo příbuzném sociálně-vědním oboru a[f2] probíhající či ukončené doktorské studium v oboru sociologie nebo příbuzném sociálně-vědním oboru,
- dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem (další jazyky výhodou),
- samostatnost a zodpovědný přístup.

Nabízíme:
- zajímavou pozici s adekvátním mzdovým ohodnocením,
- stabilní zázemí výzkumné instituce,
- práci v příjemném prostředí v centru Prahy,
- bonusové odměny v závislosti na dosažených výsledcích,
- benefity: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, jazykové kurzy, sick days,
- nástup od 1. února 2019 nebo dle dohody.

V následujících letech by se pracovník měl věnovat koordinaci kvalitativního výzkumu ve vybraných městech a bude zodpovědný za přípravu kvalitativního výzkumu, provádění hloubkových rozhovorů a focus groups v rámci projektu Grantové agentury ČR – Dráhy bydlení miléniálů: Rostoucí napětí mezi normalizací vlastnického bydlení a urbánní krizí dostupnosti bydlení.

Strukturovaný životopis včetně případného seznamu publikací zasílejte do 14. 1. 2019 e-mailem na adresu veronika.aresta@soc.cas.cz. Za projevený zájem o spolupráci předem děkujeme. Potenciální kandidáti a kandidátky na pozici budou pozváni na základě vyhodnocení zaslaných materiálů k ústnímu pohovoru, který se uskuteční dne 21. 1. 2019.


Uzávěrka přihlášek: 14. 01. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.