Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 13. 12. 2018
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral fellow in Laboratory of Structural Proteins
Požadavky:

Postdoc position - Institute of Biotechnology CAS, BIOCEV, Prague
Laboratory of Structural Proteins

We are looking for a motivated postdoc, experimentalist with background in life sciences to pursue their research career in the field of biology of cytoskeleton. Our lab focuses on molecular mechanisms underlying remodeling of cytoskeletal networks. We use an interdisciplinary experimental approach, combining molecular biology, biochemistry and biophysics.

More about our research at http://www.lanskybraun.eu/
More about the institute at https://www.biocev.eu/en

For informal enquires and applications, please contact Zdenek Lansky or Marcus Braun:
zdenek.lansky@ibt.cas.cz
marcus.braun@ibt.cas.cz

Application deadline: 15/1/2019

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology CAS, v. i. i. shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR). More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at web site: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html.
Uzávěrka přihlášek: 15. 01. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.