Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 22. 11. 2018
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník/odborná pracovnice, doktorand/doktorandka nebo výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice v Oddělení 20. století a literatury současné – Týmu pro výzkum moderního českého divadla
Požadavky: — Úvazek 1,0; místo výkonu práce Praha nebo Brno; pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení; nástup 1. 1. 2019 nebo podle dohody. — Náplň práce: vědecká a odborná činnost v oblasti teatrologie se zaměřením na české divadlo a drama 20. století a problematiku vztahu mezi divadlem, dramatickým textem a literaturou. — Minimální požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň); vlastní publikační činnost odpovídajícího zaměření. — Výhodou: zkušenost s týmovými vědeckými projekty. Nabízíme: zázemí největšího pracoviště v oboru literárněvědné bohemistiky, práci na inovativním vědeckém záměru, zaměstnanecké benefity (jazykové kurzy, stravenky, pět týdnů dovolené, možnost ucházet se o služební ubytování v zařízeních Akademie věd ČR). Přihlášky obsahující stručný nástin vědeckých záměrů (maximálně 2 NS), strukturovaný odborný životopis, osobní bibliografii a kopii relevantních diplomů a osvědčení zašlete na e-mail literatura@ucl.cas.cz či poštou na adresu: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. sekretariát Na Florenci 1420/3 110 00 Praha 1. Obálku označte „Výběrové řízení“. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 11. 12. 2018 Výběrové řízení proběhne dvoukolově. ÚČL AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru pouze vybrané kandidáty i právo žádného z kandidátů nevybrat. Výběrová komise může na základě individuálních okolností navrhnout zaměstnání některého z uchazečů na snížený úvazek. Odpovědí na tento inzerát či zasláním vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., dáváte souhlas ke zpracování a uchování vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou. Kontaktní osoba: Mgr. Petr Plecháč, Ph.D., vědecký tajemník ÚČL AV ČR, v. v. i. plechac@ucl.cas.cz tel. +420 222 828 115; +420 222 828 148
Uzávěrka přihlášek: 11. 12. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.