Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 26. 11. 2018
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník do vědeckého týmu Vlaknové lasery a nelineární optika
Požadavky:

• Doktorské (PhD) vzdělání v oboru optika, fyzikální inženýrství, elektronika nebo numerická matematika
• Zkušenosti s numerickými metodami užívanými ve vlnovodné optice a laserové fyzice
• Znalost Matlab a C++
• Dobrá publikační aktivita

Náplň práce:
Numerické simulování šíření světla ve speciálních optických vláknech (dvouplášťových optických vláknech s jádrem dopovaným ionty vzácných zemin, dutých hypocykloidních optických vláknech), ve vláknových součástkách, interakce laserového svazku s materiály, proces tažení mikrostrukturních a dutých vláken.

Nabízíme:
• Zajímavou práci ve špičkovém mezinárodním vědeckém týmu
• Práce v multidisciplinárním výzkumném týmu
• Skvělá výzkumná infrastruktura

Přihlášky s motivačním dopisem, životopisem, 2 doporučující dopisy a seznam odborných publikací zasílejte e-mailem na adresu petrlova@ufe.cz.
V předmětu zprávy e-mailu uveďte prosím Konkurz-UFE-F3.
Uzávěrka přihlášek: 17. 12. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.