Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 22. 11. 2018
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje
Požadavky:
 • Vysokoškolské vzdělání chemického nebo přírodovědného směru
 • Pečlivost, samostatnost, spolehlivost, organizační schopnosti, schopnost práce v kolektivu
 • Schopnost samostatně publikovat v impaktovaných časopisech
 • Znalost anglického jazyka
 • Zájem o další vzdělávání se v oboru
 • Znalost dalšího jazyka a probíhající či dokončené doktorské studium chemického nebo přírodovědného směru výhodou

 • Náplň práce
 • Příprava a studium geopolymerních materiálů
 • Studium odborné a vědecké literatury
 • Podílení se na zpracování výsledků a publikační činnosti v anglickém jazyce

 • Nabízíme
 • Plný nebo částečný pracovní úvazek
 • Platové zařazení podle stupnice mzdových tarifů a tříd
 • Možnost dalšího vzdělávání a jazykové kurzy
 • Možnost doktorské studia

 • Termín nástupu: dohodou v 1. čtvrtletí 2019

  Kontakt:
  V případě zájmu zašlete nabídky zahrnující motivační dopis, strukturovaný profesní životopis a seznam publikací na uvedenou e-mailovou adresu do 11.1.2019

  Kontakt: Ing. Ivana Perná, PhD., E-mail: perna@irsm.cas.cz . Tel.: 266 009 253.

  Po ukončení uzávěrky budou uchazeči vyrozuměni a pozváni k osobnímu pohovoru.


  Uzávěrka přihlášek: 11. 01. 2019  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.