Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 19. 11. 2018
Historický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník do oddělení biografických studií
Požadavky: Ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na místo výzkumného pracovníka do oddělení biografických studií. Předpokládaný datum nástupu: únor 2019 Minimální kvalifikační požadavky: ukončené VŠ magisterské vzdělání v humanitních oborech (historie výhodou), alespoň započaté doktorské studium, případně již dosažený titul Ph.D., dobrá znalost minimálně 1 světového jazyka. Výhodou zkušenosti s databázemi a redakční prací. Uchazeči zašlou strukturovaný životopis, bibliografii, perspektivní představu o působení na daném místě (max. 1-2 normostrany) a ověřené doklady o vzdělání nejpozději do 14. prosince 2018 na emailovou adresu subrova@hiu.cas.cz.
Uzávěrka přihlášek: 14. 12. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.