Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 10. 10. 2018
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici VŠ se zkušenostmi práce s tkáňovými kulturami
Požadavky: Laboratoř inženýrství vazebných proteinů hledá VŠ se zkušenostmi práce s tkáňovými kulturami pro práci v biochemicky orientované laboratoři. Pracovník bude zapojen do řešení běžících projektů. Pro zájemce je k dispozici plný pracovní úvazek s možností nástupu od 1.11.2018. Informace o laboratoři na http://www.ibt.cas.cz/vyzkum/laboratore/laborator-inzenyrstvi-vazebnych-proteinu/index.html V případě zájmu nás kontaktujte: email: petr.maly@ibt.cas.cz tel.: +420 325 873 763 Informujeme Vás, že Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání naleznete na: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html
Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.