Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 15. 11. 2018
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení syntéz
Požadavky:

Ukončené VŠ vzdělání v oboru analytická chemie, případně anorganická, fyzikální, organická chemie, či podobném oboru.

Předešlá praxe v analytické laboratoři respektive zkušenost s MS a HPLC technikami jsou výhodou.

Odpovědnost, spolehlivost a motivace přispět ke splnění společných cílů.

Znalost práce s odbornou literaturou.

Anglický jazyk na dobré úrovni.

Ochota k učení se nových věcí.

Základní popis: Vývoj analytických metod pro nové sloučeniny pro bioaplikace. K analýzám se bude využívat hmotnostní spektrometr (LC-MS, GC-MS) a přístroj pro elementární analýzu. Jedná se o samostatnou práci v laboratoři, zejména adaptaci metod pro nové typy sloučenin, přípravu vzorků, jejich měření a vyhodnocení výsledků. Dále pak přípravu podkladů pro publikační výstupy a periodické zprávy projektů.

Co nabízíme: Plný pracovní úvazek. Různorodou pracovní náplň v základním výzkumu, práci v renomovaném mezinárodním a mezioborovém kolektivu, který spolupracuje se špičkovými světovými pracovišti. Možnost práce na výzkumu orientovaném na využití v praxi, možnosti dalšího studia a vzdělávání.

Kontakt: Přihlášku se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zašlete na e-mailovou adresu benesova@iic.cas.cz (Jarmila Benešová) nejpozději do 10. 12. 2018, 12:00. Po skončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.


Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.