Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 29. 05. 2018
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Referent/referentka agendy projektů a grantů
Požadavky:
Náplň práce:
- kompletní zodpovědnost za administrativu spojenou s granty (ve spolupráci s ekonomem)
- asistence při přípravě grantových žádostí, kontrola jejich úplnosti
- komunikace s vědeckými pracovníky a poskytovateli dotací, vč. zahraničních partnerů
- kontrola a kompletace průběžných a závěrečných zpráv
- monitorování průběžného čerpání účelově určených prostředků
- aktivní monitorování výzev
- podpora agendy zahraničních styků
Požadujeme:
- VŠ vzdělání
- zkušenost na obdobné či příbuzné pracovní pozici alespoň 2 roky
- prokazatelná zkušenost s administrací vědeckých grantových projektů od tuzemských či zahraničních poskytovatelů
- velmi dobrá znalost práce na PC
- znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci, vést korespondenci v AJ, spolupráce na přípravě grantových žádostí)
- organizační a komunikační schopnosti
- zodpovědnost, pečlivost, samostatnost
Výhodou:
- znalost a zkušenosti s prací v oblasti EU fondů
- orientace ve sféře podpory výzkumu, vývoje a inovací
Nabízíme:
- práci v prestižní veřejné vědecké instituci
- mzdu odpovídající Vnitřnímu mzdovému předpisu Filosofického ústavu AV ČR
- zaměstnanecké benefity
- flexibilní pracovní dobu
Dokumenty požadované k žádosti:
- strukturovaný životopis včetně referencí
- krátký motivační dopis (max. 1 strana)
- kopie dokladů o vzdělání
Nástup: k 1. 7. 2018 (případně dle dohody).
Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu sekretariat@flu.cas.cz nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do 14. 6. 2018.
Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor, který se uskuteční v polovině června 2018.
Zasláním své přihlášky dáváte FLÚ AV ČR automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ AV ČR v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.
Uzávěrka přihlášek: 14. 06. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.