Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 28. 11. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí servisní laboratoře Kvantitativní a digitální PCR
Požadavky: Náplň práce • Odborné a organizační řízení servisní laboratoře, která se zaměřuje na qPCR, vysokokapacitní a digitální PCR, single cell analýzu a přípravu knihoven pro NGS sekvenování • Práce na projektech v laboratoři s příslušnými přístroji • Organizace práce, zadávání projektů a vedení zaměstnanců • Aktivní komunikace se zákazníky, vytváření cenových nabídek a psaní závěrečných zpráv • Účast na odborně zaměřených konferencích Požadujeme • Vysokoškolské vzdělání příslušného směru • Odborná praxe v daném oboru minimálně 2 roky • Zkušenost s vedením týmu alespoň 1 rok • Komunikační, manažerské a organizační schopnosti • Zájem o technologie a metody pro molekulární analýzy • Odborné zaměření na RNA/DNA jejich extrakci a kontrolu kvality • Zkušenosti s qPCR, dPCR, single cell, NGS • Praktická zkušenost s kontrolou kvality nukleových kyselin pomocí kapilární elektroforézy (Fragment Analyzer), vysokokapacitní qPCR (Biomark systém), droplet digitální PCR a přípravou RNA-Seq knihoven výhodou
Uzávěrka přihlášek: 19. 12. 2017Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.