Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 24. 11. 2017
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ PRACOVNÍK - ARCHEOLOG
Požadavky: vědecké zaměření v oblasti archeologie středověku;
jasná představa o konkrétních tématech vlastního výzkumu ve výhledu cca 3-5 let v intencích vlastních vědeckých projektů, s tím že se v tomto počátečním období předpokládá soustředění na jeden hlavní tematický okruh;
předpoklady a motivace k vědecké práci;
schopnost samostatné i týmové, především mezioborové, práce;
dobrá orientace v archeologii s ohledem na vlastní zaměření;
přiměřená znalost cizích jazyků, zejména angličtiny.

Nabízíme: Pracovní úvazek 0,5

Tarifní mzda: podle zařazení v intencích interního mzdového předpisu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Od kandidáta se očekává, že bude obeznámen s výzkumnými tématy Oddělení archeologie středověku (OAS) a že svůj výzkum bude směřovat tak, aby jeho základ vycházel z možností a potřeb OAS.

Přihlášku do výběrového řízení s (1) vlastním životopisem, (2) doklady dosavadní odborné práce a (3) stručným motivačním dopisem pošlete (či jinak doručte) vytištěné na sekretariát Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. a zároveň v elektronické podobě na adresu arupraha@arup.cas.cz do 17.12. 2017.
Uzávěrka přihlášek: 17. 12. 2017