Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 21. 11. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student
Požadavky: Laboratoř Strukturní biologie signálních proteinů Fyziologický ústav AV ČR-BIOCEV/PřF UK hledá PhD studenta Naše skupina se zabývá studiem molekulárních mechanismů regulace vybraných signálních proteinů v komplexech s proteiny 14-3-3, zejména úloze protein-proteinových interakcí v těchto dějích. Používáme řadu biofyzikálních a biochemických technik, zejména metody heterologní exprese a purifikace proteinů, cílenou mutagenezi, metody fluorescenční spektroskopie, sedimentační analýzu, rozptylové techniky a proteinovou krystalografii. Požadované je dokončené Mgr. vzdělání s obhajobou do června 2018 (obory Chemie, Biochemie, Molekulární biologie, nebo podobné). Znalost metod molekulární biologie, exprese a purifikace proteinů je výhodou. Nabízíme přátelské, motivující prostředí, úvazek 0.5 - 0.7, pracovní smlouva na tři roky s možností prodloužení, 5 týdnů dovolené, dotace na obědy. Nástup dle dohody, možný již od ledna 2018. Strukturovaný životopis, motivační dopis a jména dvou referencí zasílejte na adresu: veronika.obsilova@fgu.cas.cz. Více informací na webu: http://www.biomed.cas.cz/d312/ Vybrané publikace: • Alblova M, Smidova A, Docekal V, Vesely J, Herman P, Obsilova V, Obsil T. (2017) Molecular basis of the 14-3-3 protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1. Proc Natl Acad Sci USA. doi: 10.1073/pnas.1714491114. PMID: 29087344. • Kalabova D, Smidova A, Petrvalska O, Alblova M, Kosek D, Man P, Obsil T, Obsilova V. (2017) Human procaspase-2 phosphorylation at both S139 and S164 is required for 14-3-3 binding. Biochem Biophys Res Commun. 493:940-945. • Kylarova S, Kosek D, Petrvalska O, Psenakova K, Man P, Vecer J, Herman P, Obsilova V, Obsil T. (2016) Cysteine residues mediate high-affinity binding of thioredoxin to ASK1. FEBS J. 283:3821-3838. • Kopecka M, Kosek D, Kukacka Z, Rezabkova L, Man P, Novak P, Obsil T, Obsilova V. (2014) Role of the EF-hand like motif in the 14-3-3 protein-mediated activation of yeast neutral trehalase Nth1. J Biol Chem. 289:13948-13961.
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2017Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.