Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 14. 11. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Specialist in biological X-ray techniques, especially small-angle X-ray scattering (SAXS) and single crystal X-ray diffraction (plus crystallisation), full time
Požadavky: Open position at the Centre of Molecular Structure, Institute of Biotechnology, Biocev: Specialist in biological X-ray techniques, especially small-angle X-ray scattering (SAXS) and single crystal X-ray diffraction (plus crystallisation), full time The Centre of Molecular Structure (CMS), part of CIISB (the Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology) and one of the European network ERIC-Instruct sites, is operated by the Institute of Biotechnology CAS v.v.i. (Biocev, Vestec, central Bohemia, Czech Republic). The CMS is a technology platform providing access to scientific instrumentation and service to researchers, mostly working in “life sciences”. Details of the scientific equipment and services provided at the CMS can be consulted on http://www.biocev.eu/en/corefacilit/centre-of-molecular-structure/ and links therein. We are looking for a specialist in X-ray techniques. The focus of the position is to provide excellent service in maintaining and operating a newly acquired state-of-the-art SAXS line and partially also the X-ray diffraction and crystallisation platform. User support providing training, assistance or sometimes full service (depending on the particular case) is also expected. The successful candidate will also have the opportunity to collaborate in exciting research projects involving X-rays (both diffraction and scattering) in IBT research groups focused on structural biology. For such additional duties (that will represent up to 50% of the time), practical knowledge of protein and nucleic acid purification and crystallisation is a plus. Participation to data collection trips at synchrotron radiation beam lines is expected. The applicants (preferably having Ph.D. level experience) must have practical experience with bio-SAXS and have a strong interest in providing training and assistance to users and students. The position offered is for an initial period of three years, with the possibility of renewal. Applications (in electronic format, Word document or pdf files preferred) including a cover letter, curriculum vitae, and the names and addresses of three referees must be sent to the main office of the Institute of Biotechnology: Institute of Biotechnology CAS, v.v.i. Prumyslova 595 252 50 Vestec Czech Republic Phone: +420 325 873 700 E-mail: btu-office@ibt.cas.cz Any questions regarding this position can be directed to Dr Frederic Vellieux, frederic.vellieux@ibt.cas.cz or Dr Jan Dohnalek, dohnalek@ibt.cas.cz Application deadline: 15 December 2017 Expected starting date: within the period January – March 2018
Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 2017Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.