Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 18. 10. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand (bioaktivní povlaky pro kardiovaskulární implantáty)
Požadavky:
  • Ph.D. vzdělání v některém z oborů: biochemie, molekulární a buněčná biologie, biomateriály a biomedicinální inženýrství se zaměřením na studium interakcí biomateriál/biologický systém.
  • podstatné jsou znalosti a zkušenost s biochemickými metodami; výhodná je zkušenost s mikroskopickými metodami (SEM, konfokální mikroskop) nebo in vitro pokusy s buněčnými kulturami,
  • znalost českého jazyka a/nebo anglického jazyka
  • publikační aktivita v oboru
  • vysoká osobní motivace a týmová práce
  • samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu, komunikativnost a ochotu učit se nové obory
  • organizační schopnosti.

Náplň práce: Pokrývání modelových substrátů, polymerních cévních protéz používaných současnou chirurgií, skeletů získaných odstraněním buněk z biologických cév nebo srdečních chlopní a neurovaskulárních stentů umělými fibrinovými gely obsahujícími různé bioaktivní molekuly specificky interagujícími s vybranými typy buněk. Výsledné bioaktivní povlaky by měly zajistit kompatibilitu implantátu s krví a podporovat vytvoření přirozeného endotelu na jeho povrchu. Vzhledem k tomu, že většina v současnosti používaných umělých implantátů po nějaké době v organizmu ztrácí svoji funkčnost, je vývoj těchto povlaků podstatný pro několik mezioborových projektů skupiny ÚMCH zaměřených na vytvoření nové generace kardiovaskulárních implantátů. Součástí pracovní náplně bude optimalizace struktury a složení povlaků podle výsledků průběžně získávaných spolupracujícími týmy buněčných biologů (Fyziologický ústav AV ČR), konstruktérů implantátů (Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Acandis GmbH, Německo) a lékařů (Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav hematologie a krevní transfuze, Dept. of Thoracic, Cardiac and Vascular Surgery, University Hospital Tuebingen, Německo).

Detaily: Ing. Tomáš Riedel, Ph.D., riedel@imc.cas.cz

Trvání kontraktu: 1 rok, s možností dlouhodobé spolupráce

Předpokládaný nástup: Leden-Březen 2018

Místo výkonu práce: Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Odd. Bioaktivních polymerů (útvar BIOCEV, Vestec u Prahy)

V přihlášce do výběrového řízení uchazeč doloží:

  • Motivační dopis shrnující dosavadní pracovní kariéru uchazeče, jeho nejnovější získané výsledky a oblast zájmů (1-2 stránky).
  • Strukturovaný pracovní životopis doplněný o seznam publikací (uvádějící impakt faktor časopisu, počet citací bez autocitací a H-index podle WOS), seznam orálních a posterových prezentací na konferencích, patentů, vědeckých ocenění uchazeče atd.
  • Doporučení od předchozího školitele/vedoucího týmu a jedné další respektované osoby v oboru.

Uzávěrka přihlášek: Přihlášky do výběrového řízení je možné doručit elektronicky v jednom souhrnném PDF dokumentu na adresu riedel@imc.cas.cz Příjem přihlášek bude ukončen 10. 12. 2017, 24:00.

Kontakty: Tomáš Riedel ( riedel@imc.cas.cz)


Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 2017