Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 02. 10. 2017
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník do oddělení Biofyzikální chemie
Požadavky: Experimentální charakterizace proteinové dynamiky pomocí fluorescenční spektroskopie a mikroskopie, infračervené spektroskopie a cikulárního dichroismu Požadavky: • ukončené vysokoškolské studium v oboru přírodních věd na univerzitě v ČR nebo v zahraničí, včetně PhD. nebo ekvivalentu v oboru • zkušenosti s proteinovou chemií a derivatizací funkčních skupin proteinů, znalost fluorescenčních technik a základů infračervené spektroskopie • znalost práce s programem Matlab výhodou • publikační aktivita v impaktovaných periodikách v oboru biochemie, biofyzika, popřípadě příbuzných biologických oborů •schopnost zapojit se do samostatného i týmového řešení výzkumných projektů a jejich přípravy •velmi dobrá znalost anglického jazyka •zahraniční stáž na vědeckých pracovištích/univerzitách vítána. Další informace: Předpokládaný termín nástupu leden 2018. Zařazení podle Kariérního řádu a Vnitřního mzdového předpisu ústavu. Přihlášky s životopisem a seznamem odborných publikací zasílejte mailem na adresu jan.sykora@jh-inst.cas.cz do 27.10. října 2017.
Uzávěrka přihlášek: 27. 10. 2017