Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 06. 09. 2017
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník - fyzik
Požadavky: Ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Královopolská 147, 61264 Brno, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa „Vědecký pracovník-fyzik“ do oddělení Elektronové mikroskopie, skupiny Mikroskopie a spektroskopie povrchů. Náplň práce: Teoretické a experimentální studium interakce pomalých elektronů v krystalech (DFT simulace, Monte Carlo simulace, měření v UHV mikroskopu). Požadavky: • ukončené vysokoškolské studium v oboru odborná fyzika na univerzitě v ČR nebo v zahraničí, včetně PhD. nebo ekvivalentu v oboru fyzika • publikační aktivita v impaktovaných periodikách v oboru teoretická fyzika • schopnost zapojit se do vědecké práce, do samostatného i týmového řešení i přípravy výzkumných projektů na pracovišti • velmi dobrá znalost anglického jazyka • zahraniční stáž na vědeckých pracovištích/univerzitách vítána Další informace: Předpokládaný termín nástupu leden 2018. Zařazení podle Kariérního řádu a Vnitřního mzdového předpisu ústavu. Přihlášky s životopisem a seznamem odborných publikací zasílejte mailem na adresu zsigmund@isibrno.cz do 10. října 2017.
Uzávěrka přihlášek: 10. 10. 2017